Behöver du hjälp?

Du kan antingen fylla i vårt formulär via länken nedan eller ringa vår jourtelefon direkt på 08-27 90 80.
måndag - fredag 9 - 17 och 19 - 22
och helger 19 - 22

Kontakta oss här!

Om oss på Agera Kvinnojour

Agera kvinnojour är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som arbetar förebyggande mot våld och förtryck och med skydd och stöd till våldsutsatta personer i vårt skyddat boende och i vår samtalsmottagning. Agera Kvinnojours arbete ska präglas av öppenhet och respekt för alla människors lika värde samt ett starkt barnperspektiv.

Agera kvinnojour har en strategisk styrelse och anställd personal som har högskoleutbildning, kunskap och lång erfarenhet av våld i nära relationer och traumafokuserat arbete med våldsutsatta vuxna och barn.

Vi har ett flertal volontärer som är aktiva ideellt kvällar och helger. Alla våra volontärer har genomgått vår volontärutbildning och har grundläggande kunskaper inom våld i nära relationer.